Táborová hra 2022 - Mafie

 

Můžeš se těšit na 14 dní zábavy a her.

Táborový pokřik:

Jak bylo?
Kačo
Jak bylo?
Bačo
Jak bylo?
Kačo, bačo, i in dičo
Rubno štebno
Brekeke v ringu
Ita ita štóle matóle
Raj raj rajtarija raj raj rajtarija raj
Poviány poviány
Na luft na luft na luft
Mikimaus batrflaj haklbery
haúúúúúúúúú!!!