Zdravotní prohlášení o bezinfekčnosti

Toto podepsané prohlášení je povinen odevzdat zákonný zástupce těsně před odjezdem dítěte na tábor.

Musí na něm být datum odjezdu.

 

Prohlášení zákonných zástupců dít ěte 2021.doc

 

Lékařské potvrzení

Součástí přihlášky je dodání lékařského potvrzení. Toto potvrzení nesmí být starší více než půl roku.

Lékařské potvrzení.doc